Avoin teoshaku 2016 - Open call for artworks 2016

[in English – scroll down]
Grey Cube Galleriat sijaitsevat Korkeasaaressa eläintarhan alueella, jossa käy vuosittain noin 500 000 kävijää. Saari on biodiversiteetiltään keinotekoinen ”hot spot” ja on ollut osana helsinkiläistä kulttuuria ja vapaa-ajan viettoa jo 125 vuoden ajan.

Grey Cube Gallerioiden painopiste on paikkasidonnaisessa taiteessa. Vuoden 2016 pääteema on paikallinen monimuotoisuus. Etsimme paikallisuuden ja monimuotoisuuden eri tulkintoja, joissa monimuotoisuus näyttäytyy esimerkiksi karhulinnojen sisällä, eläintarhan kontekstissa tai laajemmin kaupungin ja kaupungistumisen mittakaavassa. Haemme teosehdotuksia kolmeen karhulinnaan näyttelyjaksolle kesäkuusta elokuun alkuun ja ehdotuksia esitys-, tanssi- ja äänitaiteeseen keskittyvään Grey Cube Festivaliin elokuulle 2016.

Festivaaliesitykset voivat levittäytyä karhulinnoista eläintarhan muuhunkin ympäristöön, kuten Mustikkamaalle johtavalle sillalle. Eläintarhan henkilökunta voi mahdollisuuksiensa mukaan avustaa valittujen teosten taiteellisissa prosesseissa, esimerkiksi jakamalla asiantuntijatietoutta.

Galleriat sijaitsevat vanhoissa karhulinnoissa, mikä asettaa teoksille rajoitteita, mm. teosten tulee olla säänkestäviä ja teoksilla ei ole valvontaa. Teokset ovat nähtävissä ja koettavissa Korkeasaaren aukioloaikoina.

Grey Cube -tuotantotiimi vastaa gallerioiden peruspuitteista (sähköt, valaistus, viestintä, avajaiset). Grey Cube Galleriat maksavat teos- ja esityskohtaiset palkkiot toteutettaville teoksille.

Vanhat karhulinnat muuntuivat ensimmäistä kertaa taiteen tilaksi kesällä 2014 Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu -hankkeen myötä. Tähän mennessä Grey Cube -ohjelmistoon on osallistunut yli 100 taiteilijaa ja kaksi residenssitaiteilijaa. Vuosi 2016 tulee olemaan Grey Cube -ohjelmiston kolmas ja samalla viimeinen vuosi. Kesällä 2016 näyttelyteosten ja festivaaliesitysten lisäksi saaressa työskentelee myös yksi kutsutaiteilija. Grey Cube ja Maaseudun Sivistysliitto tekevät yhteistyötä Korkeasaaren eläintarhan kanssa.

Pyydämme liittämään teosehdotukseen:

• Lyhyt kuvaus teoksesta / esityksestä
• Teoksen rakenne, materiaalit, koko, kesto, erityiset tarpeet ja ehdotus sijainnista
• Ideakuva/kuvia
• Hakijan/työryhmän CV, BIO tai kotisivut

Lähetä teosehdotus liitteineen ke 27.1.2016 mennessä osoitteeseen:
greycubegalleriat (at) msl.fi

Lisätietoa kuraattoreilta:
Kristiina Ljokkoi, +358 50 4138213
Päivi Raivio, +358 50 4668312
greycubegalleriat (at) msl.fi

 

Vuoden 2015 tapahtumien dokumentaatioita:

Grey Cube -residenssitaiteilijat videolla

Grey Cube Festival 22.8.2015 videokooste

Grey Cube Festival 4.9.2015 videokooste

 

The call for artworks in Grey Cube Galleries for the summer season of 2016 is now open.

 

Grey Cube Galleries are situated on the Korkeasaari Island on the premises of the Helsinki Zoo, which has approximately 500,000 visitors annually. The island is an artificial biodiversity hotspot, and it has been a part of Helsinki culture and a popular place to spend time for 125 years.

The focus of Grey Cube Galleries is on site-specific and interactive art. The theme for the year 2016 is local diversity. We are seeking different interpretations of locality and diversity of the bear castles, in the context of the zoo or from a wider aspect of the city and urbanisation. We are looking for proposals of art works/installations for the three bear castles from June to August and proposals for performative art works for the Grey Cube Festival in August 2016.

Performances and other art works during the festival can spread out from the bear enclosures further out in the zoo area, for example on the bridge to the Mustikkamaa Island. If needed, and depending on their possibilities, the zoo staff can assist in the artistic processes of the chosen artworks, e.g. by giving expert advice.

The galleries are situated in the former bear enclosures, ”Bear Castles”, which presents certain limitations to the pieces: they should withstand all kinds of weather, and they will not be supervised. Visitors will be able to see and experience the pieces during the opening hours of the zoo.

The Grey Cube production team will provide the basic infrastructure of the galleries (electricity, lighting, media, opening day). Grey Cube also pays an artist fee and a small production grant  for the realised works.

The old bear castles turned into interactive and experimental art galleries in the summer 2014 as part of Sense of Place -project, produced by the Union of Rural Culture. Until now, over 100 visiting artists and two resident artists have taken part. Year 2016 will be the last year of Grey Cube Galleries as such. In addition to the exhibition and festival programme, one resident artist will be working in the island. Grey Cube Galleries and the Union of Rural Culture collaborates with Korkeasaari Zoo.

 

Please attach to the artwork proposal:

– A short description of the piece
– The construction of the piece, materials, size, duration, specific needs, and a location suggestion
– Concept images
– The CV, biography or home page of the applicant/team.

Send the proposal, including attachments, by January 27, 2016
to: greycubegalleriat (at) msl.fi

Additional information from curators:
greycubegalleriat (at) msl.fi
+358 50 4138213 / Kristiina Ljokkoi
+358 50 4668312 / Päivi Raivio

Paikan tuntu / Sense of Place is the lead project of
the Union for Rural Education and Culture in 2014 to 2016.

 

www.greycube.fi
www.facebook.com/greycubegalleriat
www.twitter.com/greycubegallery

 

Teoshakujuliste