Kaksi vuotta karhulinnoja

Toinen vuosi Grey Cube -ohjelmistoa on nyt saatettu päätökseen ja on aika pakata galleriakyltit talvivarastoon. Takana on huikea ohjelmakausi, jota on ollut tekemässä yhteensä kaksi residenssitaiteilijaa, neljä näyttelytaiteilijaa ja lähes 50 festivaaliesiintyjää. Unohtamatta avustajia, teknikkoja ja yhteistyökumppaneita, tärkeimpänä tietysti Korkeasaaren eläintarha, joiden avulla Grey Cuben kunnianhimoisesta ohjelmistosta selviydyttiin kunnialla.

Grey Cube –konseptia kehitettiin ensimmäisen kesän kokemusten pohjalta. Esimerkiksi tiuhaan tahtiin vaihtuvat näyttelyt korvattiin yhdellä kolmen kuukauden mittaisella näyttelyjaksolla, jonka kuratoimiseen panostettiin huolella. Näyttelyiden teemoissa paneuduttiin muutokseen ilmastossa ja ympäristössä. Muutos oli luonteva teemavalinta gallerioille, jotka ovat toiminnassaan jatkuvasti muutoksen tilassa. Lisäksi teemalla rakennettiin yhteyksiä eläintarhan edustamien luonnontieteistä ja luonnonsuojelusta nousevien sisältöjen välille.

Vuonna 2015 Grey Cube siirtyi yhtenäiseen palkkionmaksukäytänteeseen, mikä tasavertaisti näyttelytaiteilijat ja festivaaliesiintyjät keskenään samanarvoisiksi tekijöiksi. Palkkio mahdollisti teosten huolellisen valmistelun ja sovittamisen karhulinnojen omintakeisiin olosuhteisiin. Koemme, että yhtenäistetty palkkiokäytänne takasi teosten laadun, mutta lisäksi sen avulla rakennettiin luottamusta meidän kuraattoreiden ja taiteilijoiden välille. Teemme Grey Cube –ohjelmiston taiteilijoiden kanssa yhteistyössä – emme taiteilijoita hyödyntäen. Toiminnallamme haluamme olla edistämässä taiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa.

Eläintarha taiteilijalle

Kahden Grey Cube –festivaalipäivän aikana esille nousi useita kiinnostavia ilmiöitä. Uutta oli se, että useat taiteilijat kokivat karhulinnassa viettämänsä hetket taiteellisen itsetutkiskelun laboratoriona. Oman taiteilijuuden pohtimiselle tarjoutui yllättäen tilaisuus keskellä yhtä Suomen suurinta turistikohdetta. Onkin paradoksaalista, että keskellä turistien katseita ja estottomia kommentteja taiteilija kääntyy sisäänpäin ja kykenee hiljentymään omien taiteellisten motiiviensa äärelle. Monissa teoksissa oli lisäksi eläintarhaeläimen asemaa pohtivia tasoja, minkä kautta tarkasteltuna taiteilijan sisäänpäinkääntyneisyys alkaakin näyttäytyä tylsistymisenä, virikkeettömyytenä ja vapauden puutteena. Karhulinnojen kivisten muurien ja rautaisten kaltereiden sisäpuolella syntyi oivalluksia ihmisen suhtautumisesta toiseen elävään, oivalluksia taiteilijan suhteesta yleisöönsä ja omaan taiteelliseen työskentelyyn.

Vuoden 2015 uutena sisältönä Grey Cube tarjosi kahdelle kutsutaiteilijalle residenssikaudet eläintarhaan. Ensimmäisen vuoden jälkeen me kuraattorit koimme, että haluamme syventää taiteilijoiden ja eläintarhan suhdetta, haluamme antaa taiteilijoille mahdollisuuden paneutua vielä aiempaa moniulotteisemmin eläintarhan tematiikkaan – ja jopa arkeen. Kiitos Koneen säätiön ja Keskitien tukisäätiön, pystyimme tarjoamaan kahdelle taiteilijalle, Mia Mäkelälle ja Eero Yli-Vakkurille työskentelyjaksot Korkeasaaressa eläintarhan henkilökunnan ja eläinten keskuudessa. Kutsutaiteilijoiden taiteelliset prosessit muotoutuivat niin kunnianhimoisiksi ja uudenlaista keskustelua herättäviksi, että toivomme voivamme jatkaa residenssiohjelmaa seuraavanakin vuonna.

Yhtä kaikki, kesäkauden aikana korostui edellisenäkin vuonna havaittu piirre: Eläintarhassa ja etenkin eläinhäkkien sisällä taiteilijan ja taideteoksen yleisösuhde on poikkeuksellinen. Perinteisiltä taiteen esittämisen areenoilta poistuttaessa taiteilijan asema muuttuu, mutta niin muuttuu myös teoksen vastaanottaminenkin. Taiteilijat ovat kokeneet pääasiassa hedelmälliseksi asettumisensa ennakoimattoman eläintarhayleisön eteen.

Uutta kohti

Yhteistyökumppanimme Korkeasaaren eläintarha otti toisen vuoden Grey Cube –ohjelmiston vastaan hienosti. Henkilökunta on antanut positiivista palautetta yhteistyön syvenemisen onnistumisesta ja on oivaltanut taiteilijoiden toiminnassa piilevät mahdollisuudet eläintarhan konseptin kehittämisessä. Grey Cube –ohjelmistoa aiotaan jatkossa esitellä eläintarhojen kansainvälisillä foorumeilla. Kriittinen nykytaide eläintarhan yhtenä valttikorttina – ei hullumpaa!

Kolmatta, ja kenties viimeistä Grey Cuben ohjelmistoa aletaan suunnitella kahden vuoden kokemuksella. Tarkoituksena on toteuttaa kaikki vielä toteuttamattomat ideat ja viedä pidemmälle hyväksi havaitut sisällöt. Vielä vuonna 2016 Grey Cube aikoo tuottaa paikkasidonnaista nykytaidetta sinne, missä puoli miljoonaa ihmistä viettää aikaansa muutenkin. Pysy kuulolla!

Kuraattori Kristiina Ljokkoi